Milieu en klimaat

Organisch afval

Van organisch afval tot duurzame energiebron

Ons organisch afval wordt in elk filiaal verzameld in gestandaardiseerde, afsluitbare en lekvrije plastic boxen. De boxen van alle winkels worden allemaal verzameld in de distributiecentra, vanwaar ze vervolgens naar een biogasinstallatie worden gebracht.

Al ons organisch afval wordt op die manier omgezet in biogas, wat in 2015 goed was voor de energievoorziening van 850 gezinnen.