Milieu en klimaat

Recyclage

Sterk afvalbeheer

Lidl zet continu in op een sterk afvalbeheer. De hoofdafvalstromen bij Lidl zijn papier en karton, folie, PMD, hout, organisch afval en metaal. Al deze afvalstromen worden gescheiden ingezameld en tot 100% gerecycleerd.

Vandaag wordt ongeveer 93% van al het afval selectief ingezameld. Dat betekent dat slechts 7% van al ons afval als restafval wordt verbrand (met energierecuperatie).

 

Minder transport

De verschillende afvalstromen en grondstoffen worden vanuit de winkels verzameld en naar onze distributiecentra gebracht door dezelfde vrachtwagens die alle producten aan onze winkels leveren. Op die manier besparen we een pak kilometers transport en verlagen we onze CO2-uitstoot.

 

Recyclagemuur voor de klant

Ook voor de klant wil Lidl een doorgedreven recyclage invoeren. Zo installeren we in onze nieuwe filialen een recyclagemuur of -meubel waar verschillende soorten afval apart worden ingezameld.

 

Papier en karton

‘Papier en karton’ vormt een van onze grootste afvalstromen. Denk maar aan onze folders, magazines en verpakkingen. Via onder andere klantenenquêtes werken we dan ook aan de optimalisatie van onze folderverdeling.

Sinds 2014 worden onze folders bovendien op chloorvrij, EFC (Elemental Chlorine Free) papier en op gerecycleerd papier gedrukt en zonder folie verzonden. Onze kartonnen dozen uit de winkels worden dan weer verzameld in de kartonpers.

 

Onze doelstelling

Tegen 2020 wil Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen.