Milieu en klimaat

Onze doelstellingen

De bescherming van ons milieu en klimaat is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Lidl heeft dan ook ambitieuze doelstellingen geformuleerd om deze problematiek tegen te gaan:

Doel 1. Klimaat – Gebouwen

Tegen 2025 zal Lidl haar Scope 1 & 2 emissies (gebouwen, koelmiddelen,…) met 20% verminderen, in absolute termen, tegenover 2015.

Hoe?

De volgende doelen zullen onder andere bijdragen aan de algemene doelstelling:

Hernieuwbare energie

  • Tegen 2020 is 12,5% van Lidl’s elektriciteitsverbruik afkomstig van eigen geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.
  • Bovendien engageert Lidl zich om tegen 2020, 100 elektrische laadpunten te installeren.

 

Energie efficiëntie

  • Lidl wil jaarlijks de ISO 50001 standaard behalen, alsook de huidige scope in 2017 uit te breiden naar de 5 distributiecentra en het hoofdkantoor.

 

Duurzame gebouwen

  • Vanaf 2017, voldoet elk nieuw te bouwen distributiecentrum en filiaal aan de BREEAM standaard

 

Doel 2: Klimaat – Transport

  • Tegen 2025 zal Lidl de totale uitstoot van het logistieke transport en het woon-werk transport van de medewerkers verminderen met 10% in absolute termen, tegenover 2015.

 

Doel 3: Klimaat – Assortiment

  • Lidl engageert zich om tegen 2018 een ambitieuze doelstelling te formuleren voor de emissies gerelateerd aan de aankoop van goederen en diensten (zoals ons assortiment in de winkel). Hiervoor zal Lidl nauw samenwerken met haar leveranciers.

 

Doel 4: Recyclage

  • Tegen 2020 zal Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen.

 

Doel 5: Circulaire economie

  • Lidl engageert zich om tegen 2018 een bedrijfsoverkoepelende strategie uit te werken rond circulaire economie en deze te integreren in alle afdelingen van de onderneming.