Milieu en klimaat

Energie-efficiënte winkels

Lagere CO2-uitstoot door energie-efficiëntie

In onze winkels zetten we hard in op een doorgedreven energie-efficiëntie. Zo zorgen bewegingsdetectoren, efficiënte koelmeubelen, energiebewustmakingsstickers bij de lichtknoppen, koelgordijnen die ’s nachts worden afgerold, een geavanceerd energiemonitoringsysteem en diverse andere maatregelen ervoor dat we meer en meer energie kunnen sparen en daardoor ook minder CO2 uitstoten.

 

Energiebewust ondernemen

In alle Belgische winkels wordt het energieverbruik nauwlettend opgevolgd. Al onze medewerkers worden opgeleid in energiebewust ondernemen en worden jaarlijks bijgeschoold. Hiermee zijn we dus zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch zuinig op onze toekomst, een gedachtegang die helemaal past bij Lidl en die we samen met al onze medewerkers ontwikkelen.