Milieu en klimaat

Duurzame gebouwen

Lidl is een bedrijf in volle groei. De komende jaren zullen er dan ook een heel pak winkels bijkomen, wat natuurlijk een impact op de lokale omgeving met zich meebrengt. Lidl zet dan ook van bij de start van het bouwproces hard in op het zo duurzaam mogelijk maken van deze nieuwe gebouwen.