Medewerkers

Welzijn en gezondheid

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers zijn natuurlijk van primordiaal belang voor Lidl. We doen er dan ook alles aan om het welzijn van onze medewerkers positief te beïnvloeden, met initiatieven omtrent: