Maatschappij

Onze doelstellingen

Om de lokale verankering van haar winkels nog verder te verstevigen heeft Lidl een aantal doelstellingen geformuleerd.

Hieronder een overzicht:

 

Doel 1. Vermindering van voedselverliezen

Lidl engageert zich dan ook om tegen 2020, 25% minder voedselafval te produceren (ten opzichte van 2015). Tegen 2025 mikken we zelfs op 50% minder voedselafval.

 

Doel 2. Gezonde voeding

  • Op nationaal niveau zal Lidl jaarlijkse nationale campagnes blijven uitrollen die focussen op gezonde voeding. Voorbeelden hiervan zijn het vegetarisch kookboek en de gezonde kassa.
  • Op lokaal niveau wil Lidl dat tegen 2020 elke regio een partnerschap heeft ontwikkeld met een aantal organisaties rond gezonde voeding.

 

Doel 3. Stakeholders

Lidl engageert zich om tweejaarlijks een stakeholderdialoog te organiseren.

 

Doel 4. Sponsoring

Lidl engageert zich om haar sponsoringsbeleid verder uit te werken zodat deze perfect bijdraagt aan onze algemene duurzaamheidsvisie met speciale aandacht voor lokale en regionale initiatieven.