ACTUALITEIT

23 November 2016

Maak mee het verschil

Een lekker stukje varkensvlees van bij ons begint bij Belgische zeugenhouders. Maar door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden staan de Belgische zeugenhouders onder druk. Het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding besliste daarom om de Belgische zeugenhouders, gedurende een jaar, extra ondersteuning te geven door middel van een éénmalige korte termijn ketentoeslag. Minister Borsus doet, nu het schema halfweg is, een warme oproep aan de betrokken bedrijven uit de keten en aan de verkooppunten van varkensvlees die nog niet deelnemen alsnog mee in te stappen in het ketenakkoord. Ook wil hij de consumenten aansporen hun varkensvlees te kopen te bij de deelnemende handelaars.

 

Minister van Landbouw Willy Borsus: “ Dit akkoord is ambitieus en evenwichtig en maakt het mogelijk een lonender inkomen te bieden aan de veehouders. Ik ben echt blij dat de grootdistributie en alle actoren in de keten zich bewust zijn geworden van het belang van wat op het spel staat en aanvaard hebben deel te nemen aan het spel. Ik dank hen van harte. Vandaag bestaat de doelstelling van dit logo erin om de maatregel beter bekend te maken zodat de consumenten kopen met kennis van zaken. Zij hebben de macht in handen.”

 

In het kader van de ketentoeslag betalen sinds eind mei heel wat handelaars vrijwillig 15 cent extra per kilogram vers varkensvlees en verse vleesbereidingen die varkensvlees als ingrediënt bevatten. Deelnemende handelaars beslissen zelf of en hoe ze de toeslag verder doorrekenen. Als klant ben je er wel zeker van dat elke cent ten goede komt aan de Belgische zeugenhouders. Handelaars die nog niet deelnemen worden uitgenodigd de ketentoeslag die deelnemende slachthuizen, uitsnijderijen en groothandelaars bijrekenen op de verkoopfactuur te aanvaarden en alsnog deel te nemen aan het schema.

 

Michael Gore, gedelegeerd bestuurder FEBEV: “Als vertegenwoordiger van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels, roepen we als Febev onze leden sinds de ondertekening van het varkensakkoord op om aan het inningsmechanisme deel te nemen. Daarenboven vragen we hen om proactief aan hun klanten, B2C-verkooppunten, te vragen om dit eveneens te doen.  Op die manier draagt ook onze sector zijn steentje bij.  Doorheen de hele keten, van producent tot consument, is het van belang dat iedereen weet dat deze bijdrage de zeugenhouders rechtstreeks ten goede komt.  Elke consument kan immers actief bijdragen aan de ondersteuning van onze boeren.”

 

Jean Christophe Burlet, directeur beenhouwerijen: Colruyt Group is zich bewust van de moeilijkheden waarmee de kwekers geconfronteerd worden sedert nu bijna twee jaar. Wij willen onze partners ter hulp komen en hun ondersteunen om het hoofd te bieden aan de moeilijke marktomstandigheden. Voor ons is het bovendien ook een manier om hen te bedanken voor de kwaliteit die ze ons bieden. Tenslotte willen we daarmee ook de Belgische landbouwproductie een duwtje in de rug geven, aangezien het vlees dat wij tekoop aanbieden ter plaatse gekweekt is.”

 

Boeren brachten de lage prijsvorming al geregeld onder de publieke aandacht. Burgers en consumenten stellen daarbij vaak de vraag wat ze zelf kunnen doen om mee het verschil te maken. Dit kan door bewust te kopen. Geniet van een dagschotel met varkensvlees of koop je varkensvlees bij een horecazaak, slager of een grootwarenhuis die heeft beslist mee bij te dragen aan de ketentoeslag. Deelnemende handelaars kan je herkennen aan de affiche met de slogan ‘Varkensvlees van onze boeren. Da’s goed eten!’ Enkel handelaars die deelnemen aan dit initiatief mogen deze affiche ophangen. Als extra duwtje in de rug is het campagnebeeld ook verwerkt in de lopende VLAM-campagnes voor varkensvlees.

 

Tegelijk wordt op www.maakmeehetverschil.be een vrijwillige positieve lijst gepubliceerd waarop de handelaars terug te vinden zijn die deelnemen aan het ketenakkoord en dit ook publiek willen maken. Deze lijst is daarom niet volledig. Deelnemende verkooppunten moeten zich vrijwillig aanmelden via aanmelden@maakmeehetverschil.be. De lijst wordt dus regelmatig bijgewerkt. De partners van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding waken over oneigenlijk gebruik van de affiche of onterechte aanmelding op de vrijwillige positieve lijst, samen met de FOD Economie.

 

Jeroen Bal, directeur inkoop en marketing Lidl: Lidl is als een van de eerste warenhuisketens ingestapt in dit project. Per verkochte kg vlees storten wij 0.15 cent in het fonds ter ondersteuning van de varkenssector. Als voorfinancierder stortten wij reeds een aanzienlijk bedrag in het fonds, want wij streven naar een lange termijn samenwerking met lokale leveranciers met correcte prijzen voor de klant als voor de leverancier.”

 

Omdat alle schakels in de agrovoedingsketen geloven in het belang van Belgisch kwaliteitsvol varkensvlees wil de Belgische varkensketen ook inzetten op versterkende maatregelen voor de lange termijn. Samen willen ze werken aan een duurzame varkenshouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu. Dit betekent ook dat de zeugenhouder een eerlijke prijs verdient. De ketentoeslag is een welkome ondersteuning voor onze zeugenhouders die de Belgische consument verzekeren van dat lekker, gezond stukje Belgisch varkensvlees. Samen maken we mee het verschil.

 

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: “De toeslag aan zeugenhouders lost de crisis in de varkenshouderij niet op maar biedt enige liquiditeit aan zeugenhouders en zo de broodnodige ademruimte, naast het herstel in de markt in 2016. Samen met alle ketenpartners wil het Agrofront verder inzetten op versterkende maatregelen voor de lange termijn. Binnen een duurzame varkenshouderij verdient ook onze zeugenhouder een eerlijke prijs. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele keten én van de consument.”