ACTUALITEIT

29 June 2017

Lidl, eerste retailer in België met Science Based klimaatdoelstellingen!

Merelbeke, 29 juni 2017 –  Lidl tekent als eerst retailer in België de “commitment letter” van het Science Based Target initiative (SBTi). Hiermee engageert het bedrijf zich om haar doelstellingen op het vlak van emissiereductie wetenschappelijk te laten valideren. Door dit engagement wordt Lidl het vijfde Belgisch bedrijf en de eerste retailer die zich tot Science Based Targets engageert. 

 

Science Based Target initiative (SBTi)

SBTi maakt het mogelijk voor bedrijven om objectieve en dus geloofwaardige doelstellingen te definiëren. Deze objectieve doelstellingen tonen aan dat Lidl in lijn is met hetgeen de wetenschap berekent om de klimaatsopwarming te limiteren tot 2°C.

Science Based Targets is een gemeenschappelijk initiatief van Carbon Disclosure Project (CDP) , UN Global Compact, the World Resources Institute en WWF.

Julie Vandenberghe, klimaatexperte van WWF: “Om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen is, naast een ambitieus beleidskader, ook een sterk engagement van de bedrijfswereld onontbeerlijk. Het is een goed signaal dat Lidl haar doelstellingen wetenschappelijk laat vastleggen. Dit zorgt voor een meetbaar engagement om de uitstoot van het bedrijf met 20% te reduceren tegen 2025 en draagt bij tot een engagement op lange termijn.”

 

Lidl’s engagement tegen 2025

  1. Gebouwen: 20% minder uitstoot

Lidl engageert zich om tegen 2025 de totale uitstoot van o.a. gebouwen (elektriciteit en gas) en koelmiddelen te verminderen met 20% in absolute termen, tegenover 2015.

Hoe? O.a door:

  • 12.5% hernieuwbare energie tegen 2020
  • Jaarlijkse het ISO 50.001* certificaat hernieuwen.
  • Bouwen volgens BREEAM** normen

 

  1. Transport: 10% minder uitstoot

Lidl engageert zich om tegen 2025 de totale uitstoot van het logistiek transport en het woon-werk transport van de medewerkers, te verminderen met 10% in absolute termen, tegenover 2015.

 

Als de groei van de organisatie in rekening gebracht wordt zou de carbon footprint stijgen naar 122.400 ton in 2025. Met beide doelstellingen engageren we ons om de footprint tegen 2025 terug te brengen tot 61.800 ton, maw een halvering.

 

Lidl top retailer in duurzaamheid tegen 2020

Lidl heeft recent een nieuwe duurzaamheidsstrategie uitgewerkt met 20 ambitieuze doelstellingen tegen 2020, samengevat onder de vlag: “op weg naar morgen”. www.opwegnaarmorgen.be

Deze duurzaamheidsstrategie heeft tot doel van Lidl een top retailer te maken in duurzaamheid.

 

 

*ISO 50.001 is een internationale norm die de eisen specificeert voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo’n systeem helpt de organisatie een systematische… Lees meer benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik.

**BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een methode om de duurzaamheid van bouwprojecten te evalueren en te quoteren. Dit laat toe om het gebouw op een objectieve manier te vergelijken met andere gebouwen.