Introductie

Onze TOP 20 Doelstellingen

Lidl wil als duurzame retailer niet enkel haar verantwoordelijkheid nemen, maar ook een positieve impact op haar medewerkers, klanten en maatschappij. Dat is onze visie. Zo kunnen we evolueren en tegen 2020 tot bij de top retailers behoren inzake duurzaamheid.

Ons duurzaamheidsbeleid voeren wij onder de vlag ‘Op weg naar morgen’. Deze focust zich op 5 pijlers: ons assortiment, onze medewerkers, het milieu, de maatschappij en onze business partners. Voor elk domein hebben we een strategie en concrete doelstellingen geformuleerd. Doorheen de website kunt u meer dan 50 doelstellingen ontdekken. Hieronder vindt u de top 20 engagementen.

 

Pijler Assortiment: “Vanuit Lidl’s Smart-Discount visie, streven we voor elk product die we aanbieden de meest duurzame oplossing.

Doel 1.     Duurzaam Assortiment: 10% jaarlijkse groei van de totale omzet van duurzame producten.

Doel 2.     Regionale en lokale producten: 10% jaarlijkse groei van de totale omzet van regionale en lokale producten.

Doel 3.     Duurzame palmolie: 100% duurzaam gecertificeerde palmolie, voor zowel eetbare als niet eetbare producten.

Doel 4.     Textiel: tegen 2020, 100% eliminatie van gevaarlijke chemicaliën uit de productieketen van textiel.

Doel 5.     Gezonde samenstelling: tegen 2025, 20% vermindering van gemiddelde gehalte van toegevoegde suikers en toegevoegd zout in eigen merken, versus 2015.

Doel 6.     Dierenwelzijn: Lidl behoudt jaarlijks positie van top retailer in België inzake dierenwelzijn.

Doel 7.     Duurzame verpakkingen: Tegen 2025, 20% minder plastic verbruiken & alle plastic verpakkingen 100% recycleerbaar.

 

Pijler Medewerkers: “We zorgen ervoor dat alle medewerkers zich samen met passie kunnen engageren”

Doel 8.    Top werkgever: tegen 2020 wil Lidl de beste werkgever zijn binnen de Belgische retailsector (#1 ‘Great Place To Work’).

Doel 9.    Scholen: Lidl streeft ernaar jaarlijks het aantal  personen die een stage en/of duaalleren traject volgen met 10% te doen toenemen.

Doel 10.  Ontwikkeling van medewerkers: vanaf 2017 krijgen 100% van de medewerkers een ontwikkelgesprek.

Doel 11.  Diversiteit: tegen 2020 wil Lidl een goede afspiegeling zijn van de maatschappij, met speciale aandacht op non-discriminatie van kandidaat-medewerkers. Alle medewerkers, bij wie het takenpakket het toelaat, krijgt de mogelijkheid om van thuis uit te werken. Ook zullen winkelbedienden actief betrokken worden bij de opstelling van de weekplanningen.

Doel 12.  Gezondheid Medewerkers: tegen 2020, behaalt Lidl een gezondheidscijfer van 95%.

 

Pijler Milieu & klimaat: “We creëren volop win-win voor het milieu, Lidl en de klant”

Doel 13.   Klimaat – gebouwen:Tegen 2025 zal Lidl haar Scope 1 & 2 emissies (gebouwen, koelmiddelen,…) met 20% verminderen, in absolute termen, tegenover 2015.

Doel 14.   Klimaat – transport:Tegen 2025 zal Lidl de totale uitstoot van het logistieke transport en het woon-werk transport van de medewerkers verminderen met 10% in absolute termen, tegenover 2015.

Doel 15.   Klimaat – Assortiment: Lidl engageert zich om tegen 2018 een ambitieuze doelstelling te formuleren voor de emissies gerelateerd aan de aankoop van goederen en diensten (zoals ons assortiment in de winkel).

Doel 16.  Recyclage: tegen 2020 zal Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen.

 

Pijler Maatschappij: “We verrassen als buitengewone buur overal waar we een winkel hebben”

Doel 17.  Vermindering van voedselverliezen: tegen 2020, zal Lidl 25% minder voedselafval produceren tov 2015, en tegen 2025 loopt dit zelfs op tot 50%.

Doel 18.  Gezonde voeding: tegen 2020, heeft elke regio een lokale samenwerking met een aantal organisaties rond gezonde voeding.

 

Pijler Business Partners: “We kiezen bewust en waar mogelijk voor lange termijn relaties met onze business partners die kansen geven op werkelijk duurzame oplossingen”

Doel 19.  Goede afspraken: tegen 2018 werkt Lidl met een onafhankelijk auditing platform om de prestaties op gebied van duurzaamheid van onze business partners op een efficiënte wijze op te volgen en te ondersteunen.

Doel 20.  Duurzaam aankoopbeleid: tegen 2018 zijn duurzaamheidscriteria geïntegreerd in de aankoopprocedures over alle departementen heen.