Business partners

Projecten in het Zuiden

Lidl werkt al jaren met verschillende organisaties en leveranciers uit het Zuiden.

Zo werkt Lidl op internationaal niveau al jaren met textiel producenten uit Azië en met cacaoboeren uit Ivoorkust

 

Textielleveranciers uit Azië

Lidl werkt al sinds 2008 samen met GIZ (de Duitse overheidsorganisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) rond scholing van textielarbeiders in Bangladesh, over o.a. verloning, een gezonde werkomgeving creëren, werkzekerheid, vakbonden, etc. Tot nu toe doorliepen 80 fabrikanten dit proces, dat volledig gefinancierd wordt door Lidl.

Sinds 2011 gaan Lidl en GIZ ook samen de uitdaging aan om de verloning van textielarbeiders substantieel te verbeteren met een pilootproject. Meer dan 6.000 medewerkers hebben zo al meermaals een hogere verloning gekregen.

En sinds 2012 zetten we in op een betere brand- en gebouwbescherming en een groter bewustzijn over brandgevaar bij textielproducenten in Bangladesh.

 

Opleiding cacaoboeren in Ivoorkust

In samenwerking met GIZ financiert Lidl de bouw en exploitatie van de Landbouwschool “PROCACAO” in Ivoorkust. In de afgelopen twee jaar, zijn ongeveer 2.000 coaches opgeleid die op hun beurt hun kennis rond duurzame cacaoproductie overdragen aan de cacaoboeren. Het doel is om de komende jaren meer dan 18.000 cacaoboeren op te leiden.

Tijdens de opleiding wordt de focus gelegd op kennisoverdracht en -uitwisseling rond duurzame, milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Uiteindelijke doel is om de economische en sociale omstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren, met het oog op een duurzame productie.

 

Belgische projecten in het Zuiden

Ook vanuit Lidl België hebben we de ambitie om te starten met een pilootproject met een leverancier uit het Zuiden. Zo’n lange termijn relatie, biedt immers grotere garanties voor goede economische en sociale omstandigheden, in een ecologisch verantwoorde omgeving.

 

Onze doelstelling

Lidl engageert zich structurele samenwerkingsinitiatieven uit te werken met een partner uit het Zuiden.