Business partners

Duurzaam aankoopbeleid

Uitgebreider duurzaam aanbod

Lidl engageert zich om naast criteria als bv. kwaliteit en prijs ook duurzaamheidscriteria te integreren in de aankoopprocedures van alle departementen. Deze criteria zullen voor elk departement logischerwijze anders zijn. Zo zullen de criteria voor de aankoop van producten (voornamelijk duurzame keurmerken) anders zijn als die voor bijvoorbeeld bureaumateriaal of facilitaire diensten.

Lidl streeft ernaar om alle inkopers bij te scholen over de verschillende duurzaamheidsaspecten zodat ze die van bij de start van het aankoopproces kunnen meenemen als één van de criteria.