Business partners

Eerlijke relaties

Gedragscode agrovoedingsketen

In 2013 ondertekenden we samen met de sector een gedragscode voor ‘eerlijke relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen’. Onze inkopers houden bij onderhandelingen met business partners steeds die ondertekende gedragscode in gedachten. Bovendien worden ze hierin regelmatig geschoold dankzij een regelmatige bijdrage van de duurzaamheidsverantwoordelijke Inkoop.

 

Supply Chain Initiative

Lidl heeft zich in 2014 aangesloten bij het Europese Supply Chain Initiative. Hiermee engageert Lidl zich vrijwillig om de 10 principes voor eerlijke handelspraktijken in de leveringsketen van levensmiddelen na te leven.

 

Het initiatief is opgebouwd rond drie bouwstenen:

  1. Altijd rekening houden met het belang van de consument en de duurzaamheid van de toeleveringsketen
  2. Contractvrijheid: elke partij is vrij om te bepalen of zij al dan niet een overeenkomst sluit met een andere partij
  3. Billijke / eerlijke behandeling van business partners Meer weten over het Supply Chain Initiative? Leer de 10 principes voor eerlijke handelspraktijken kennen op hun website.