Business partners

Code of conduct

Lidl heeft een eigen Code of Conduct opgesteld, gebaseerd op het internationale model van de Business Social Compliance Initiative. Hierin staan sociale en ecologische minimumstandaarden gedefinieerd die door elke leverancier moeten worden nageleefd. Onder andere de volgende onderwerpen worden opgenomen in de Code of Conduct:

  • verbod op kinderarbeid
  • naleving van wettelijke voorschriften
  • goede en menswaardige arbeidsomstandigheden
  • milieubescherming

 

100% van onze leveranciers verbindt zich ertoe om onze Code of Conduct na te leven.