Business partners

Afspraken Leveranciers

Goede afspraken voor solide lange termijnrelaties

Goede afspraken maken goede vrienden en…business partners. Wij zijn er bij Lidl dan ook van overtuigd dat goede, transparante en duidelijke afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen, een essentiële basis vormen voor een solide langetermijnrelatie.

Leer hier meer over over al onze huidige en toekomstige initiatieven en afspraken die ons helpen om duurzame relaties met onze business partners op te bouwen: